Guri Buruz

Aurkezpena

«Nuestro Tiempo» aldizkariaren hemeroteka digitala sarrera librean biltzen eta zabaltzen du Universidad de Navarrako aldizkari korporatiboaren artxibo historikoa.


Lege-informazioa

Webgune hau Universidad de Navarraren propietatea da. Bere domizilio soziala Campus Universitario, Edificio Central, 31009 Pamplona, España da.

«Nuestro Tiempo» aldizkariaren hemeroteka digitalean eskuragarri dagoen dokumentazioa azterketa eta zabalketa helburuak eskaintzen ditu. Bere helburuen artean inbestigazioaren, irakaskuntzaren eta unibertsitate-bizitzaren dibulgazioa daude. Sarbidea eta ikuspena errazteko tresna da.«Nuestro Tiempo» aldizkariaren hemeroteka digitalaren edukiak eta bere erabilpenak inprimatutako komunikabideak, ikus-entzunezko komunikabideak edo digitaleko komunikabideak egilearen eta erakundearen eskubide legalak errespetatu behar ditu. Kontsulta edo azterketa pertsonalerako erabili ahal da, baita ikerketarako, irakazkuntzarako eta kazetaritza dibulgazio material bezala jabetza intelektualaren legean ezarritako baldintzen arabera 2014/21, 2014ko azaroaren 21a. Beste erabilera batzuetarako egilearen eta erakundearen arrezberariako baimena behar da. Edonola ere, edukien erabileran argi adieraziko da iturria.

Ez da baimentzen bere erreproduzioa edo irabasteko asmoekin beste esplotazio moduak, ezta bere komunikazio publikoa hemeroteka serbitzutik kampo.Navarrako unibertsitatea ez da bere propietatekoak ez diren kampoko sistemen esteken bidez lortu ahal den informazioaren erantsule.


Nola aipatu

Material digitalizatua erabiltzen baduzu «Nuestro Tiempo» aldizkariaren hemerotekaren bitartez zure azterketerako eta ikerketerako, horrela aipatuko da: «Nuestro Tiempo» aldizkariaren hemeroteka digitalean lortutako dokumentazioa, Universidad de Navarra, artikuluaren izenburua, zutabea edo erreportajea, egilea eta zenbakia.


Nola aipatu

«Nuestro Tiempo» aldizkariaren hemeroteka digitalaren sarrera libreko edukiak libreki eztekatu ahal dira. Beste aldetik, esteka hauek perfektuki eta leku ikusgarri baten identifikatu behar dute estekatutako dokumentazioa «Nuestro Tiempo» (Universidad de Navarra) aldizkariaren hemeroteka digitaletik datorrela.